LEGISLATIE

 • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • Ordonanta 43/30.01.2000 privind protecţia patrimoniului arheologic
 • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 
 • Legea 311/8.07.2003 a muzeelor şi a colectiilor publice
 • OMCC 2297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice
 • OMCC 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice
 • Ordinul 2035/18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 • OMCC 2260/2008 privind normele de clasare a monumentelor

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

 • Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2080/27.02.2012 prvind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, respectiv a municipiului Bucureşti.

INFORMAȚII UTILE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA FONDUL CULTURAL NAȚIONAL

 • AFCN gestionează Fondul Cultural Național (FCN), care se constituie din contribuțiile colectate de la operatorii economici prevăzuți de art. 21 alin (1) din OG nr. 51/1998. În fiecare lună, contribuabilii vizați de dispozițiile ordonanței au obligația să calculeze, să declare și să vireze cotele din veniturile realizate, în bugetul FCN.
 • Contribuabilii pot completa online DECLARAŢIA LUNARĂ privind obligaţia de plată la FCN până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă la adresa www.afcn-contributii.ro

TEZAUR UMAN VIU

TEZAURE UMANE VII - TITLU ONORIFIC ACORDAT DE MIN CULTURII - a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.

LINKURI UTILE

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Piata Iuliu Maniu Nr.13, Zalau, Salaj, 450016

telefon: +40 260 661 757

djcsalaj@gmail.com; djccpcnsj@yahoo.com

fax: +40 260 661 797

Galerie