Organigramă

           ing. Doina COCIȘ  - Director executiv      

 
Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie

            Arhg. Vasile- Daniel CULIC- Expert superior

 

Compartimentul Patrimoniu Cultural Național Mobil și Imaterial

             Mihaela- Maria MESEȘAN - Consilier asistent

 

Compartimentul Cultură, Management, Resurse umane

            Camelia- Natalia BĂLĂNEAN - Referent superior


Compartimentul Financiar- Contabilitate, Salarizare, Administrativ, Achiziții publice

            Ec. Daniela- Carmen PETREUȘ - Consilier superior

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Piata Iuliu Maniu Nr.13, Zalau, Salaj, 450016

telefon: +40 260 661 757

djcsalaj@gmail.com; djccpcnsj@yahoo.com

fax: +40 260 661 797

Galerie