Prezentare

Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu personalitate juridică.

Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj este organizată și funcționează potrivit H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2080/2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare a instituției.

Misiunea D.J.C. Sălaj constă în protejarea patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de referinţă, stimularea dezvoltării culturale locale, echilibrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor Ministerului Culturii la nivelul judeţului Sălaj, în baza cadrului legal de referinţă.

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Piata Iuliu Maniu Nr.13, Zalau, Salaj, 450016

telefon: +40 260 661 757

djcsalaj@gmail.com; djccpcnsj@yahoo.com

fax: +40 260 661 797

Galerie