Legislație

 • - LEGEA 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • - Ordonanta 43/30.01.2000 privind protecţia patrimoniului arheologic
 • - LEGEA 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată 2014)
 • - HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul bunurilor culturale mobile
 • - HG 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile
 • - HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
 • - LEGEA 311/8.07.2003 (REPUBLICATĂ) a muzeelor şi a colectiilor publice
 • - OMCC 2297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice
 • - OMCC 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice
 • - ORDINUL 2035/18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 • - LEGEA 26/29.02.2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • - OMCCPN nr. 2491/27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
 • - OMCC 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
 • - LEGEA 410/29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
 • - LEGEA 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985
 • - LEGEA 150/1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992
 • - LEGEA 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995
 • - LEGEA 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000
 • - OMCC 2260/2008 privind normele de clasare a monumentelo
 • - LEGEA 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ministerul Culturii și Identității Naționale este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Piata Iuliu Maniu Nr.13, Zalau, Salaj, 450016

telefon: +40 260 661 757

djcsalaj@gmail.com; djccpcnsj@yahoo.com

fax: +40 260 661 797

Galerie